KNMT Kwaliteitsregister

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop.
Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren.
Dit is gebeurt via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT),
de beroepsvereniging van tandartsen.

Of de praktijk de zaken goed organiseert

Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft

Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen


Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2016.